Cửa hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP2851

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP2851

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  700.000đ

  800.000đ

  1.200.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  650.000đ

  800.000đ

  1.200.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  800.000đ

  1.000.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 3 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.000.000đ

  1.200.000đ

  1.400.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.400.000đ

  1.700.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.100.000đ

  1.200.000đ

  1.600.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 3 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  1.800.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  5.00 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 1.800.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.000.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.000.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.200.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.300.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.500.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP6055SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP6055SP (CH2)

  Giá: Liên hệ 0914.169.288

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • SPDF
  • Duplex
  • E-sort
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cần gạt ly hợp giữa lô ép MP2851/3352/3353

  0 out of 5

  Cần gạt ly hợp giữa lô ép MP2851/3352/3353

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bánh răng cưa cụm lẫy tấc giấy trống MP4001/5002

  0 out of 5

  Bánh răng cưa cụm lẫy tấc giấy trống MP4001/5002

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  giá đỡ lẫy tấc giấy MP4001/5002

  0 out of 5

  giá đỡ lẫy tấc giấy MP4001/5002

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bánh răng lô ép MPC4503/6003

  0 out of 5

  Bánh răng lô ép MPC4503/6003

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cuộn hút cuốn giấyMP2001/2501L

  0 out of 5

  Cuộn hút cuốn giấyMP2001/2501L

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Băng tải DX3443

  0 out of 5

  Băng tải DX3443

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thăm nhiệt MP4001/5002

  0 out of 5

  Thăm nhiệt MP4001/5002

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thăm nhiệt MP4054/6054/5055sp

  0 out of 5

  Thăm nhiệt MP4054/6054/5055sp

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cuộn hút giấy ra MP4001/5002

  0 out of 5

  Cuộn hút giấy ra MP4001/5002

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mô tơ nâng khay 2501L

  0 out of 5

  Mô tơ nâng khay 2501L

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lá điện cực MP4001/5002

  0 out of 5

  Lá điện cực MP4001/5002

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bánh cao su cuốn giấy 3440

  0 out of 5

  Bánh cao su cuốn giấy 3440

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lẫy tấc giấy LS bộ /5cái máy MP28513352/3353

  0 out of 5

  Lẫy tấc giấy LS bộ /5cái máy MP28513352/3353

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lẫy tấc giấy MP2000/2001/2501L(5c/bộ)

  0 out of 5

  Lẫy tấc giấy MP2000/2001/2501L(5c/bộ)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cao áp hút MP2851/3352/3353

  0 out of 5

  Cao áp hút MP2851/3352/3353

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lô sấy MP2000/2001/2501L

  0 out of 5

  Lô sấy MP2000/2001/2501L