Liên hệ

Liên lạc


Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đăng Đạo - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0914.169.288 hoặc 0905.177.222

Email: sales-dng@nhatvinh.com.vn


Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 8:00 SA đến 5:00 CH