Cho Thuê Máy Photocopy

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 2.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  500.000đ

  700.000đ

  1.200.000đ

   

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  700.000đ

  900.000đ

  1.200.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  800.000đ

  1.000.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2-5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.400.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.200.000đ

  1.300.000đ

  1.600.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 3 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  1.800.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP3352

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP3352

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 2.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  600.000đ

  800.000đ

  1.300.000đ

   

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  800.000đ

  1.000.000đ

  1.300.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 3054

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 3054

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  800.000đ

  1.000.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP5002

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP5002

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 5 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.000.000đ

  1.200.000đ

  1.500.000đ

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP5054

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP5054

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  1.700.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  1.600.000đ

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5502sp

  5.00 out of 5

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5502sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  0 out of 5

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  0 out of 5

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  0 out of 5

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6502sp

  0 out of 5

  Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6502sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 4054

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 4054

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.000.000đ

  1.200.000đ

  1.400.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  100.000đ

  1.200.000đ

  1.400.000đ

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 6054

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 6054

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.200.000đ

  1.400.000đ

  1.600.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 2 – 6 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.200.000đ

  1.400.000đ

  1.700.000đ

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 3055

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 3055

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.000.000đ

  1.200.000đ

  1.500.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 4055

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 4055

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 4.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.200.000đ

  1.400.000đ

  1.600.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 5055

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 5055

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  1.700.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy đa chức năng MP 6055

  0 out of 5

  Máy photocopy đa chức năng MP 6055

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 7 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.400.000đ

  1.600.000đ

  1.800.000đ